ركورد شماره 3005از مجموع 7257ركورد جستجو شده
مركز آموزشي و درماني 17 شهريور رشت (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202670012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي و درماني 17 شهريور رشت (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : 17 Shahrivar Hospital (Gilan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : رشت
نشاني : استان گیلان، رشت، خیابان نامجو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، مرکز آموزشی و درمانی 17 شهریور رشت
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.library.gums.ac.ir
شماره تلفن : 3229524 (داخلی 322)- 0131
سال تأسیس کتابخانه : 1369
ساعات کار : 8-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زينب صادقي، ليسانس حسابداري
تعداد کل کتابها : 1953 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1427
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 526
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1294 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشریات به صورت الکترونیکی می باشند
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 63
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3005از مجموع 7257ركورد جستجو شده