ركورد شماره 469از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري و مامايي لنگرود (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202760002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري و مامايي لنگرود (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Langarud College of Nursing & Midwifery(Gilan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : لنگرود
نشاني : استان گیلان، لنگرود، خیابان شهید شیخی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود
کدپستی : 4477163485
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
شماره نمابر: 42565051
شماره تلفن : 42565059،42565060، 42565058- 013
سال تأسیس کتابخانه : 1384
ساعات کار : 7:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سادات فلاح خيري لنگرودي، فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري، مامايي
تعداد کل کتابها : 12716 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 11234
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1482
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 12942 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 288 حلقه لوح فشرده، نشریات به صورت الکترونیکی می باشند.
تعداد پايان نامه : 15 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 6
مساحت كل به متر مربع : 470
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 469از مجموع 5878ركورد جستجو شده