ركورد شماره 1029از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202670011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Gilan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : رشت
نشاني : استان گیلان، رشت، کمربندی سراوان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی : 4194173774
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
شماره نمابر: 3263623
شماره تلفن : 263605-9- 0131
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7/30-15/30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهره علي اكبر نژاد، كارشناسي ارشد علم كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 11171 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 9035
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2136
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 37 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 412 عنوان پایان نامه
تعداد پايان نامه : 642 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : تهیه لیست و ترتیب موضوعی-الفبایی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 221
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1029از مجموع 5878ركورد جستجو شده