ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-202670009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان ، كتابخانه مركزي
نام  سازمان به انگلیسی : Gilan University of Medical Sciences and Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : رشت
نشاني : استان گيلان، رشت، خیابان نامجو، روبروی ورزشگاه شهید عضدی، کوچه ی لادن، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
کدپستی : 41446-6458
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://library.gums.ac.ir
شماره نمابر: 33324447
شماره تلفن : 33337634- 013
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 7:30-23
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : آقاي عباس پور، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 17303 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 11992
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5311
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 12942 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 483 عنوان کتاب الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 3865 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 10
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده