ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده
بيمارستان حضرت سيد الشهداء (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480038
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان حضرت سيد الشهداء (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Hazrat Seyyedoshohada Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 1
نشاني : اصفهان ، خیابان خیام، کوی نهر فرشادی ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع)
کدپستی : 8184917911
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 2363224
شماره تلفن : 2350210- 0311
نشانی پست الکترونیکی : hospital.omid@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1367
ساعات کار : 7:15-14:15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا جواد محب، كارشناسي ارشد كتابداري (گرايش مديريت اطلاعات)
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : سرطان( انكولوژي، هماتولوژي ، راديوتراپي، انكولوژي اطفال ) پاتولوژي ، تالاسمي، راديولوژي، پرستاري، داخلي
تعداد کل کتابها : 4421 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2743
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1678
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 2040 (کتاب ومجله الکترونیکی، سی دی فارسی و لاتین، کتاب و مجله الکترونیک تخصصی موجود در سامانه منبع یاب )
تعداد پايان نامه : 97 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، بیماران و همراهان بیمار
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : موضوعی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: یک نفر
مساحت كل به متر مربع : 59
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده