ركورد شماره 2510از مجموع 5569ركورد جستجو شده
مجتمع آموزشي درماني پژوهشي حضرت سيد الشهداء (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480038
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مجتمع آموزشي درماني پژوهشي حضرت سيد الشهداء (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Hazrat Seyyedoshohada Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 1
نشاني : اصفهان ، خیابان خیام، کوی نهر فرشادی ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان،مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهداء(ع)
کدپستی : 8184917911
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 2363224
شماره تلفن : 2350210- 0311
نشانی پست الکترونیکی : hospital.omid@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1367
ساعات کار : 7:15-14:15، پنجشنبه ها از ساعت 7:15-13:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا جوادمحب , ليسانس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : سرطان( انكولوژي، هماتولوژي ، راديوتراپي، انكولوژي اطفال ) پاتولوژي ، تالاسمي، راديولوژي، پرستاري، داخلي
تعداد کل کتابها : 4327 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2294
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2033
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1088 (مجله فارسی و لاتین اهدایی، لوح فشرده و گزارشات و نرم افزار کتابخانه دیجیتال پزشکی (RDML)
تعداد پايان نامه : 93 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : موضوعی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: یک نفر
مساحت كل به متر مربع : 88
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2510از مجموع 5569ركورد جستجو شده