ركورد شماره 2807از مجموع 5666ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202950011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Fatematazzahra Hospital (Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، بلوار ارتش، مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا و مركز قلب
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره تلفن : 33324001- 011
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 7:30-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : پريسا حسن زاده، دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : قلب و عروق، خون، كليه و مجاري ادرار
تعداد کل کتابها : 6552 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 5000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1552
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 25 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 20
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 5
تعداد پايان نامه : 150 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : تنظيم براساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 113
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2807از مجموع 5666ركورد جستجو شده