ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202950011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Fatematazzahra Hospital (Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، بلوار ارتش، مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا و مركز قلب
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 2284884
شماره تلفن : 5-2223023- 0151
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 30/7-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : پريسا حسن زاده، كارشناس ارشد كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : قلب و عروق، خون، كليه و مجاري ادرار
تعداد کل کتابها : 1908 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1401
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 507
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 25 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 20
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 5
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : تنظيم براساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 200 مترمربع
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده