ركورد شماره از مجموع 188ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
شابکا : IR-202950010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، جاده خزرآباد (جاده دريا)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران، دانشكده داروسازي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 33543084
شماره تلفن : 33543762- 011
سال تأسیس کتابخانه : -
ساعات کار : 8-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : شهين دخت قادري، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : داروسازي، شيمي، سم شناسي
تعداد کل کتابها : 6646 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4363
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2283
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 15 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 712 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : تنظيم براساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 190
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 188ركورد جستجو شده