ركورد شماره 2748از مجموع 5666ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202950008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، خيابان امير مازندراني، مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 2263754
شماره تلفن : 2260920- 0151
سال تأسیس کتابخانه : -
ساعات کار : 30/7-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نوذر آويس، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : زنان و زايمان، نازايي، راديولوژي، پاتولوژي، داخلي، غدد، جراحي، ارتوپدي
تعداد کل کتابها : 4983 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2245
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2738
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 91 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 61
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 30
تعداد پايان نامه : 1063 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بر اساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 130 مترمربع
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2748از مجموع 5666ركورد جستجو شده