ركورد شماره 1146از مجموع 5741ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202950007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساري، جاده خزرآباد (دريا)، مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران. دانشكده پيراپزشكي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 33542469
شماره تلفن : 33543246- 011
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 8-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فريده خرامين، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 13825 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 11707
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2118
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 58 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 41
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 17
تعداد کل سایر مواد و منابع : 212 حلقه لوح فشرده و کتاب الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 9 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي كتابخانه ملي پزشكي NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 135
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1146از مجموع 5741ركورد جستجو شده