ركورد شماره 236از مجموع 7485ركورد جستجو شده
بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي قلب و عروق سيدالشهداء (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي) ، کتابخانه
شابکا : IR-200210007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي قلب و عروق سيدالشهداء (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Seyyedoshohada Heart Hospital (Uromiyeh University of Medical Science)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
منطقه شهرداری : 2
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار 17 شهریور، روبروی خیابان صمدزاده، بیمارستان نخصصی قلب و عروق سیدالشهداء
کدپستی : 5718749441
شماره تلفن : ۱۶-2375907- ۰۴۴۱
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 7:45-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا حسني، فوق ليسانس
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري
تعداد کل کتابها : 415 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 283
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 132
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 7 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 4
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 3
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : به صورت دستی، براساس جلد و شماره ثبت و... مرتب شده است.
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 189
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 236از مجموع 7485ركورد جستجو شده