ركورد شماره 969از مجموع 6060ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200210005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Urmia University of Medical Sciences. . Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر ۱۱ جاده سرو، پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، کتابخانه، صندوق پستی ۱۴۴۱-۵۷۱۵۵
نشاني سایت وب سازمان: http://www.med.umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://umsu.ac.ir/index.aspx?siteid=11&pageid=16358
شماره نمابر: 32780801، 32752379
شماره تلفن : 32780803، 32770698، 32754985- 044
نشانی پست الکترونیکی : med@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : -
ساعات کار : ساعات کاری کتابخانه: 15.30 – 8 همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه (سالنهای مطالعه آزاد تا ساعت 22 شب جهت استفاده دانشجویان عزیز باز است).
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرتضي عزيزي، كارشناسي كتابداري و كارشناسي ارشد مديريت
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پايه، پزشكي
تعداد کل کتابها : 33093 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 27772
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5321
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1500 حلقه لوح فشرده، 100 عنوان نشریه لاتین دیجیتال (2018)
تعداد پايان نامه : 3666 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 723
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 969از مجموع 6060ركورد جستجو شده