ركورد شماره 1102از مجموع 6106ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200060022
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبريز
نشاني : آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دانشگاه، انتهاى خیابان گلگشت، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی : 5166614711
نشاني سایت وب سازمان: http://dentistry.tbzmed.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://dentistry.tbzmed.ac.ir/fa/library
شماره نمابر: ۳۳۴۶۹۷۷
شماره تلفن : ۳۳۵۵۹۶۳- ۰۴۱۱
نشانی پست الکترونیکی : dentistry@tbzmed.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : ۱۳۶۷
ساعات کار : ۸-۱۷
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : علي حسين مسگرزاده، متخصص جراحي فك و صورت
تعداد کل کتابها : 4560 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2096
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2464
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 70 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 30
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 40
تعداد کل سایر مواد و منابع : 960 عنوان پایان نامه، ۸۰ حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: ۴ نفر
مساحت كل به متر مربع : ۴۳۲
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره 1102از مجموع 6106ركورد جستجو شده