ركورد شماره 2867از مجموع 6060ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني شهيد مطهري (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
شابکا : IR-200210002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني شهيد مطهري (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Motahhari Hospital ( Urmia University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربايجان غربي، اروميه، خيابان آيت الله كاشاني، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بيمارستان مطهري
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.motahari.umsu.ac.ir
شماره تلفن : 2226969، 2237077، 2229320- 0441
نشانی پست الکترونیکی : motahari-h-urm@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1352
ساعات کار : 8-22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : منيژه فتحعلي زاده، كارشناسي كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، اورژانس، زنان و زايمان، ارتوپدي، اعصاب، جراحي، ...
تعداد کل کتابها : 1821 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1203
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 618
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 100
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2867از مجموع 6060ركورد جستجو شده