ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
كتابخانه مركزي اهواز(نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور. استان خوزستان)
شابکا : IR-501480001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : كتابخانه مركزي اهواز(نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور. استان خوزستان)
نام  سازمان به انگلیسی : Iran Public Libraries Foundation. Khozestan Branch
نام کتابخانه به انگلیسی : Ahvaz Central Library
نوع کتابخانه : عمومي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 4
نشاني : استان خوزستان، جاده ساحلی کیانپارس، پارک دولت، کتابخانه مرکزی اهواز
نشاني سایت وب سازمان: http://www.khozestanpl.ir   
شماره تلفن : 3365715- 0611
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : ۳۰/۷-۲۱
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : خانم موسوي، ليسانس
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : عمومي، درسي، دانشگاهي، تست كارشناسي ارشد و كارشناسي
تعداد کل کتابها : 21983 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 152 ( عنوان)
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : دهدهی دیوئی
نظام دسترسی به مجموعه : بسته
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده