ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. دانشكده بهداشت و ايمني ، کتابخانه
شابکا : IR-200880187
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. دانشكده بهداشت و ايمني ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Health & Safety
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه شهرداری : 1
نشاني : تهران، بزرگراه شهید جمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت و ایمنی
کدپستی : 1983535511
نشاني سایت وب سازمان: http://phs.sbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://libph.sbmu.ac.ir
شماره نمابر: 22432037
شماره تلفن : 22432040 , 22432041 - 021
نشانی پست الکترونیکی : hselibrary@sbmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1355
ساعات کار : 8-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رقيه ابويي مهريزي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، ايمني، اپيدميولوژي، ارگونومي، سلامت در بلايا
تعداد کل کتابها : 13782 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 9653
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 4129
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 800 عنوان فایل های پی دی اف کتب لاتین
تعداد پايان نامه : 549 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، درصورت ارائه معرفي نامه در محل كتابخانه مي توانند از امكانات استفاده نمايند
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 5
مساحت كل به متر مربع : 270
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده