ركورد شماره 1148از مجموع 5666ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران. دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري ، کتابخانه
شابکا : IR-202950005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران. دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : مازندران، ساری، تقاطع خیابان وصال و مهدی آباد، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 2268918
شماره تلفن : 5-2267343- ۰۱۵۱
نشانی پست الکترونیکی : nasibehn83@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1355
ساعات کار : 7:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، مامايي، علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 18000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 30 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 20
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره 1148از مجموع 5666ركورد جستجو شده