ركورد شماره 450از مجموع 5919ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري اليگودرز (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202790003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري اليگودرز (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Aligudarz College of Nursing (Lorestan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : لرستان
شهر : اليگودرز
نشاني : استان لرستان، اليگودرز، خيابان وليعصر شمالي، دانشكده پرستاري اليگودرز
نشاني سایت وب سازمان: http://www.lums.ac.ir   
شماره نمابر: 2226980
شماره تلفن : 2224755- 0664
نشانی پست الکترونیکی : aligooarz_nursing@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1371
ساعات کار : 30/7-30/15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناس كتابداري پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، پزشكي
تعداد کل کتابها : 8700 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 700
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، دانشجويان دانشگاه آزاد در موارد خاص
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 210
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 450از مجموع 5919ركورد جستجو شده