ركورد شماره 1042از مجموع 5952ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان. دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد ، کتابخانه
شابکا : IR-202820003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان. دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Lorestan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : لرستان
شهر : خرم آباد
نشاني : استان لرستان، خرم آباد، كمالوند، مجتمع دانشگاهي پرديس، دانشگده پرستاري و مامايي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.lums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=496
شماره نمابر: 33120140
شماره تلفن : 33120140- 066
سال تأسیس کتابخانه : 1367
ساعات کار : شنبه تا سه شنبه: 07:30 تا 15:30، چهارشنبه: 7:30تا 14:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سيمين رضايي، كارشناسي ارشد مديريت اطلاعات
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري و مامايي، پزشكي
تعداد کل کتابها : 15604 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 14716
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 888
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 107 حلقه لوح فشرده، 44 طرح تحقیقاتی
تعداد پايان نامه : 51 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره 1042از مجموع 5952ركورد جستجو شده