ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. دانشكده داروسازي ، كتابخانه دكتر فرزانه نقيبي
شابکا : IR-200880136
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. دانشكده داروسازي ، كتابخانه دكتر فرزانه نقيبي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Behesti University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی : Dr.Farzaneh Naghibi Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خیابان ولیعصر، پائین تراز چهارراه نیایش، صندوق پستی 14155-6153، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
کدپستی : 1996835113
نشاني سایت وب سازمان: http://sbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://pharmacy.sbmu.ac.ir
شماره نمابر: 88209625
شماره تلفن : 88209625- 021
نشانی پست الکترونیکی : pharmlib@sbmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : 8-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فرشته اكبري، كارشناسي ارشد
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : داروسازي ، شيمي، گياهان دارويي
تعداد کل کتابها : 12904 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7100
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5804
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 33 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : ۱۲۰۰ نسخه کتاب الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 1500 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4 نفر
مساحت كل به متر مربع : 850
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده