ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز پزشكي آموزشي و درماني مهديه ( بانوان)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) ، کتابخانه
شابکا : IR-200880141
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز پزشكي آموزشي و درماني مهديه ( بانوان)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Mahdiyeh Hospital (Women) (Shahid Behesti University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، بیمارستان مهدیه
کدپستی : 1185817311
نشاني سایت وب سازمان: http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/MahdieHospital   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/MahdieHospital/Pages/Library.aspx
شماره نمابر: 55062627
شماره تلفن : 55306581- 021
نشانی پست الکترونیکی : Mahdiehlibrary@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1362
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نجمه خدابخشي، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : زنان و زايمان
تعداد کل کتابها : 3041 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1441
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1600
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 52 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : ۱۱۰ حلقه لوح فشرده آموزشی
تعداد پايان نامه : 305 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : لیستی از آنها تهیه شده است و قابل بازیابی می باشد.
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 114
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده