ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني سوانح سوختگي امام موسي كاظم (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480027
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني سوانح سوختگي امام موسي كاظم (ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Musa Kazem Burns Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خيابان كاوه، نرسيده به پل چمران، مركز آموزشي درماني سوانح سوختگي امام موسي كاظم (ع)
کدپستی : 8138894948
شماره تلفن : 33457670-3- 031
نشانی پست الکترونیکی : savaneh@mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 30/7-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا اطرج، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : جراحي پلاستيك، سوختگي
تعداد کل کتابها : 2120 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1500
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 620
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 2 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 41 حلقه لوح فشرده آموزشي
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : براساس عنوان به ترتيب شماره NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 76
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده