ركورد شماره 2910از مجموع 5952ركورد جستجو شده
مركز پزشكي شهيد چمران (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480026
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز پزشكي شهيد چمران (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Chamran Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، پل بزرگمهر، خيابان سلمان فارسي،بعد از پل شهرستان، مركز آموزشي درماني شهيد چمران، صندوق پستي 363-81595
کدپستی : 8166173414
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
شماره نمابر: 2611405
شماره تلفن : 2611404- 0311
سال تأسیس کتابخانه : 1348
ساعات کار : 30/7-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرجان طغرايي، ديپلم
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، قلب و عروق
تعداد کل کتابها : 1339 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 662
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 677
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 50 عنوان پايان نامه
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 30
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 2910از مجموع 5952ركورد جستجو شده