ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200480020
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Nur & Ali Asghar Hospital (Isfahan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خيابان استانداري،خيابان هشت بهشت، جنب بلوار دستغيب، بيمارستان نور و حضرت علي اصغر(ع)
نشاني سایت وب سازمان: http://nour.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://nour.mui.ac.ir/libraryp.htm
شماره تلفن : 2222127 (داخلي 398)- 0311
سال تأسیس کتابخانه : 1354
ساعات کار : 7-22:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا قندهاري، كارشناسي ارشد كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 3867 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2362
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1505
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 50 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 1392 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بر اساس عنوان
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 140
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده