ركورد شماره 1279از مجموع 7485ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-202240002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Bam University of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : بم
نشاني : استان کرمان، بم، اتوبان خلیج فارس، پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، کتابخانه مرکزی
کدپستی : 7661713669
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mubam.ac.ir   
شماره نمابر: 44341120
شماره تلفن : 44216180- 034
نشانی پست الکترونیکی : info@bmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهرداد خاتمي، كارشناس ارشد زيست فناوري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 16477 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 15346
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1131
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 50 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 582
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1279از مجموع 7485ركورد جستجو شده