ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-202240004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Bam University of Medical Sciences. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : بم
نشاني : استان کرمان، بم، اتوبان خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، دانشکده بهداشت
کدپستی : 7661713669
نشاني سایت وب سازمان: http://www.bmuac.ir   
شماره تلفن : 44217360- 034
نشانی پست الکترونیکی : info@bmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهرداد خاتمي، كارشناس ارشد زيست فناوري
تعداد کل کتابها : 3200 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1200
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 30 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 80
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده