ركورد شماره 197از مجموع 5885ركورد جستجو شده
بيمارستان الهادي (ع)(دانشكده علوم پزشكي شوشتر) ، کتابخانه
شابکا : IR-201580003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان الهادي (ع)(دانشكده علوم پزشكي شوشتر) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Alhadi Hospital (Shushtar School of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
نشاني : استان خوزستان، شوشتر، چهارراه شهید رجایی، ضلع غربی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، بیمارستان الهادی(ع)
نشاني سایت وب سازمان: http://shoushtarums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://hs-alhadi.shoushtarums.ac.ir
شماره تلفن : 36222221- 061
نشانی پست الکترونیکی : Simanasirdashtegol@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1397
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : خانم دشت گل، كارشناسي پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 175 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 143
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 32
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 15
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 197از مجموع 5885ركورد جستجو شده