ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
بيمارستان افضلي پور (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202310007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان افضلي پور (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Afzalipur Hospital (Kerman University of Medical Siences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : کرمان، بزرگراه امام، پردیسه افضلی پور، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور (جنب دانشگاه شهید باهنر)
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
شماره نمابر: 3222763
شماره تلفن : 60-3222250- 0341
نشانی پست الکترونیکی : afzalih@kmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1357
ساعات کار : 7:30-19:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سعيده پرورش، دكتري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : اطفال، پوست، داخلي، جراحي
تعداد کل کتابها : 2750 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1750
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4 نفر
مساحت كل به متر مربع : 270
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده