ركورد شماره 1091از مجموع 5995ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
شابکا : IR-201480002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
نام  سازمان به انگلیسی : Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library and Documentation Center
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 4
نشاني : استان خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، جنب سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، كتابخانه مركزي و مركز اسناد (طبقه اول و دوم)
کدپستی : 6135715794
نشاني سایت وب سازمان: http://ajums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://Centrallib.ajums.ac.ir
شماره نمابر: 33361544
شماره تلفن : 33330250ُ، 33738301، 33335368- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : 7:30 - 14:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : بهرام سوسني غريبوند، كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي (دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري و ...)
تعداد کل کتابها : 17695 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 12129
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5566
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1065 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 6000 فیلم آموزشی، 11953‌ عنوان کتاب الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 10813 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي پزشكي NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 14 نفر
مساحت كل به متر مربع : 2000
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1091از مجموع 5995ركورد جستجو شده