ركورد شماره 2910از مجموع 6106ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني نيك نفس (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202270006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني نيك نفس (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Nik Nafs Hospital (Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : رفسنجان
نشاني : رفسنجان، خيابان شهدا، مركز آموزشي درماني نيك نفس
نشاني سایت وب سازمان: http://www.rums.ac.ir   
شماره نمابر: 5225914
شماره تلفن : 5229030- 0391
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : 30/7-30/13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سميه محمد صادقي پور، ليسانس كتابداري پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : زنان و زايمان، مامايي، پرستاري، پزشكي، كودكان
تعداد کل کتابها : 3838 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3250
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 588
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 50 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 40
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : (تعداد مواد غيرچاپي كم است)
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 85
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 2910از مجموع 6106ركورد جستجو شده