ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري بم (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم ) ، کتابخانه
شابکا : IR-202240001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري بم (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم ) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Bam College of Nursing (Bam University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : بم
نشاني : استان کرمان، بم، ابتداي جاده بم-كرمان، بزرگراه جانبازان، جنب دانشگاه پيام نور، دانشكده پرستاري بم، صندوق پستي 355
کدپستی : 7661713669
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mubam.ac.ir   
شماره نمابر: 2216170
شماره تلفن : 2217376- 0344
نشانی پست الکترونیکی : bamnursingschool@kmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 30/7-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رويا احمد رجبي، كارشناس ارشد
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 6999 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6074
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 925
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 66 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 56
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 110
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده