ركورد شماره 1104از مجموع 5940ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202270001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : رفسنجان
نشاني : استان کرمان، رفسنجان، بلوار خلیج فارس، بلوار پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده پزشکی، صندوق پستي735-77175
کدپستی : 7718175917
نشاني سایت وب سازمان: http://www.rums.ac.ir   
شماره نمابر: 31315003
شماره تلفن : 31315000- 034
نشانی پست الکترونیکی : mvalinejad2007@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1367
ساعات کار : 7-30/14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مينا ولي نژاد، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 20022 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 13639
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 6383
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 465 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 215
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 250
تعداد پايان نامه : 927 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 241
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1104از مجموع 5940ركورد جستجو شده