ركورد شماره 2816از مجموع 5940ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني حضرت علي اصغر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران) ، کتابخانه
شابکا : IR-200880128
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني حضرت علي اصغر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Hazrat Aliasghar Children's Hospital (Iran University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه شهرداری : 3
نشاني : تهران، بزرگراه مدرس، خيابان شهيد دستگردي، بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر، پلاك 201
کدپستی : 1919816766
نشاني سایت وب سازمان: http://www.iums.ac.ir   
شماره نمابر: 22220063
شماره تلفن : 22304252- 021
نشانی پست الکترونیکی : aliasgharhospital@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1343
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : شكوفه بلاغي بياني، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، اطفال
تعداد کل کتابها : 1952 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 884
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1068
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 19 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 12
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 7
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشریات آنلاین که توسط وزارت بهداشت خریداری شده است.
تعداد پايان نامه : 67 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 80
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2816از مجموع 5940ركورد جستجو شده