ركورد شماره 2802از مجموع 5878ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه(س) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران) ، کتابخانه
شابکا : IR-200880127
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه(س) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Hazrat Fatemeh Hospital (Iran University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خیابان سیدجمال الدین (یوسف آباد)، خیابان بیست و یکم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه(س)
کدپستی : 1433933111
نشاني سایت وب سازمان: http://www.iums.ac.ir   
شماره نمابر: 88715332
شماره تلفن : 88715332- 021
سال تأسیس کتابخانه : 1354
ساعات کار : 7:30-14:15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سحر زبيده رضايي، كارشناسي علوم اجتماعي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : جراحي پلاستيك
تعداد کل کتابها : 2484 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1273
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1211
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 11 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 10
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 1
تعداد پايان نامه : 63 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2802از مجموع 5878ركورد جستجو شده