ركورد شماره 2830از مجموع 5940ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني شفا يحيائيان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران) ، کتابخانه
شابکا : IR-200880125
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني شفا يحيائيان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Shafa Yahyaiyan Hospital (Iran University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه شهرداری : 12
نشاني : تهران، ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسلام، روبروي پمپ بنزين، مركز آموزشي و درماني شفا يحيائيان
کدپستی : 157637131
نشاني سایت وب سازمان: http://www.iums.ac.ir   
شماره نمابر: 33542022
شماره تلفن : 33542000-4- 021
سال تأسیس کتابخانه : 1349
ساعات کار : 7-14:15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه موسوي زاده، كارشناس كودكياري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : ارتوپدي
تعداد کل کتابها : 2767 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2579
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 188
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 31 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 252 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : بسته
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 165
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2830از مجموع 5940ركورد جستجو شده