ركورد شماره 1053از مجموع 5940ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-200880120
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Iran University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، بزرگراه شهید همت، تقاطع بزرگراه شهید چمران و شیخ فضل الله نوری، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده بهداشت
کدپستی : 1449614535
نشاني سایت وب سازمان: http://www.iums.ac.ir   
شماره تلفن : 86704847- 021
نشانی پست الکترونیکی : lib_soh@iums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1362
ساعات کار : 8-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رويا وصال آزاد، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت، مهندسي بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي، علوم تغذيه، اپيدميولوژي، ارتقا سلامت، آموزش بهداشت، آمار زيستي، ارگونومي
تعداد کل کتابها : 29702 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 23712
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5990
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 488 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 250
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1053از مجموع 5940ركورد جستجو شده