ركورد شماره از مجموع 3ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201750002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Iranshahr School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : ايرانشهر
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار بلوچ ، روبروی مدرسه یادگار امام، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
کدپستی : 9914786138
نشاني سایت وب سازمان: http://www.irshums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.irshums.ac.ir
شماره نمابر: 37210483
شماره تلفن : 37210483- 054
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : 7-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زينت محمدي، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 20100 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 20000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 100
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 55 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 40
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 15
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : بر اساس موضوع تنظیم شده است
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 3ركورد جستجو شده