ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
بيمارستان روانپزشكي كارگرنژاد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان) ، کتابخانه
شابکا : IR-200620012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان روانپزشكي كارگرنژاد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Kargarnejad Psychiatric Hospital (Kashan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : كاشان
نشاني : استان اصفهان، كاشان، 5 كيلومتري قطب راوندي، انتهاي بلوار پرستار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، بيمارستان روانپزشكي كارگرنژاد
کدپستی : 8715973446
نشاني سایت وب سازمان: http://kaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://kargarnejad.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=447
شماره نمابر: 55540026
شماره تلفن : 55549111-14- 031
نشانی پست الکترونیکی : kargarnejad@kaums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 7:30-13:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مجتبي كتابي، كارشناسي ارشد روانشناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : روانپزشكي، روانشناسي، كودك و نوجوان، اعتياد، برستاري و روان پرستاري
تعداد کل کتابها : 2274 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 80 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 85
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده