ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
مركر آموزشي درماني شهيد مدني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202820019
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركر آموزشي درماني شهيد مدني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Madani Hospital (Lorestan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : لرستان
شهر : خرم آباد
منطقه شهرداری : 3
نشاني : استان لرستان .خرم آباد، میدان امام حسین، خیابان خیر آباد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، بیمارستان شهید مدنی
کدپستی : 6814713115
نشاني سایت وب سازمان: http://www.lums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://madani.lums.ac.ir
شماره نمابر: 33419125
شماره تلفن : 33419140- 066
سال تأسیس کتابخانه : 1374
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : ليلا زيوداري، كارشناسي كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، قلب و اطفال
تعداد کل کتابها : 3453 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2753
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 700
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 5 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 120
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده