ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز پزشكي، آموزشي و درماني امام حسين(ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) ، کتابخانه
شابکا : IR-200880146
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز پزشكي، آموزشي و درماني امام حسين(ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Hossein Hospital (Shahid Behesti University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین (ع)، طبقه 9، کتابخانه
کدپستی : 617763141
نشاني سایت وب سازمان: http://www.sbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://ehmc.sbmu.ac.ir
شماره نمابر: 77559729
شماره تلفن : 77559729- 021
نشانی پست الکترونیکی : ehlib@sbmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1364
ساعات کار : امانت و سایر خدمات کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه: 16-8 ، پنجشنبه ها: 14-8
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا غفوريان صرافزاده، كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : اين كتابخانه كاملا تخصصي و موجودي آن شامل كتب لاتين، فارسي و مرجع (شامل كتب راهنما، ديكشنري ها، دايره المعارف ها، اطلس ها و دستنامه ها)، كتب الكترونيك، پايان نامه، مجلات لاتين و فارسي و روزنامه ها با زمينه اصلي پزشكي، روانپزشكي و پرستاري است.
تعداد کل کتابها : 2286 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1000
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1286
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 8 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 810 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : ورود اطلاعات در نرم افزار آذرخش
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 330
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده