ركورد شماره 2871از مجموع 5995ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني گلستان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، كتابخانه شهيد آفريدون
شابکا : IR-201480020
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني گلستان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، كتابخانه شهيد آفريدون
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Golestan Hospital (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی : Shahid Afereydoun library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، گلستان، خیابان فروردین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، بیمارستان گلستان
کدپستی : 33118-6135
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://hgolestan.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=41240&Site=hgolestan.ajums.ac&Lang=fa-IR
شماره نمابر: 33743030
شماره تلفن : 33743026- 061
نشانی پست الکترونیکی : golestanhospital@ajums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1350
ساعات کار : 8-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا كياني، ليسانس مديريت دولتي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي و پرستاري
تعداد کل کتابها : 13335 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3973
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 9362
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 500 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 2522 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 5
مساحت كل به متر مربع : 450
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2871از مجموع 5995ركورد جستجو شده