ركورد شماره 2802از مجموع 5995ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
شابکا : IR-201480022
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، بیمارستان امام خمینی(ره)، طبقه سوم، کتابخانه
کدپستی : 6193673166
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://himam.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=12839&Site=himam.ajums.ac&Lang=fa-IR
شماره تلفن : 3221650- 061
نشانی پست الکترونیکی : Emamlibrary@mihanmail.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1345
ساعات کار : 8-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زري يوسف آقلي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي باليني
تعداد کل کتابها : 20024 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 13119
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 6905
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 142 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1278 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 2340 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 500
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2802از مجموع 5995ركورد جستجو شده