ركورد شماره 2846از مجموع 6060ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني رازي (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
شابکا : IR-200210017
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني رازي (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Razi Hospital (Urmia University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، جاده سلماس، جنب اداره تحقیقات کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی رازی
کدپستی : 5716964457
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
شماره نمابر: 32722936
شماره تلفن : 32722930- 044
نشانی پست الکترونیکی : lib.razi@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:25- 14:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سيما اميد باراندوزي، كارشناسي مديريت دولتي
تعداد کل کتابها : 3276 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2887
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 389
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 3 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 1
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 2
تعداد کل سایر مواد و منابع : 38 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 70
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2846از مجموع 6060ركورد جستجو شده