ركورد شماره 3034از مجموع 7270ركورد جستجو شده
مركز آموزشي و درماني ولايت (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين) ، کتابخانه
شابکا : IR-202110017
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي و درماني ولايت (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Velayat Hospital (Qazvin University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : قزوين
شهر : قزوين
نشاني : قزوین، مینودر، کوی الهیه، بلوار 22 بهمن، میدان تعاون، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین، مرکز آموزشی و درمانی ولایت
کدپستی : 3471976161
نشاني سایت وب سازمان: http://www.qums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://hosvelayat.qums.ac.ir
شماره نمابر: 33790611
شماره تلفن : 33790610- 028
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 8-21
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : حسين گرجي، كارشناس ارشد كتابداري پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پايه پزشكي، كليات پزشكي، جراحي، بيماريهاي عفوني، گوارش، غدد، اورولوژي، زنان، كودكان، پوست، استخوان و ارتوپدي، راديولوژي، پرستاري، هوشبري
تعداد کل کتابها : 3524 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3010
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 514
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 2 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 84 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 250
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3034از مجموع 7270ركورد جستجو شده