ركورد شماره از مجموع 8ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده طب سنتي ، کتابخانه
شابکا : IR-200060037
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده طب سنتي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Tabriz University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Traditional Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبريز
نشاني : استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، خیابان گلگشت، دانشگاه تبریز، روبروی دانشکده ریاضی، طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده طب سنتی
کدپستی : 5165665931
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tbzmed.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://ftm.tbzmed.ac.ir
شماره نمابر: 33379529
شماره تلفن : 33379529- 041
نشانی پست الکترونیکی : tbzmed.tebbesonnate@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سپيده عليزاده همائي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 910 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 829
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 81
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 8 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 50
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 8ركورد جستجو شده