ركورد شماره 2920از مجموع 7257ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام خميني (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
شابکا : IR-200210015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام خميني (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Urmia University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان ارشاد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان امام خمینی، واحد کتابخانه
کدپستی : 5715789397
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://imam.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=19&pageid=22649
شماره نمابر: 33457277
شماره تلفن : 31988296- 044
نشانی پست الکترونیکی : imam.library@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : 8-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سكينه تقي زاده، كارشناس زبان و ادبيات فارسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 10958 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7838
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3120
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 450
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2920از مجموع 7257ركورد جستجو شده