ركورد شماره 932از مجموع 5704ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200210012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Urmia University of Medical Sciences. Faculty of Allied Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پیراپزشکی
کدپستی : 5756115198
نشاني سایت وب سازمان: http://umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://paramed.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=14&pageid=11833
شماره تلفن : 31752310- 044
نشانی پست الکترونیکی : lib.paramed@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 8-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه مير حسن پور واحدي، فوق ليسانس مديريت دانش
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : هوشبري، اتاق عمل، فناوري اطلاعات، پرستاري، HIT ، كليات ، راديولوژي ، خونشانسي، علوم آزمايشگاهي (باكتري ، قارچ ويروس) داروشناسي، زيست شناسي
تعداد کل کتابها : 10560 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 9423
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1137
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 3 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 298
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 932از مجموع 5704ركورد جستجو شده