ركورد شماره 274از مجموع 5919ركورد جستجو شده
بيمارستان علامه بهلول گنابادي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد) ، کتابخانه
شابکا : IR-201380006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان علامه بهلول گنابادي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Allameh Bhlul Gonabadi Hospital (Gonabad University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان رضوي
شهر : گناباد
نشاني : استان خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار پرستار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، مرکز آموزشی پژوهشی علامه بهلول گنابادی، طبقه 5، بلوکD
کدپستی : 9691797852
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.gmu.ac.ir
شماره نمابر: 57236160
شماره تلفن : 57236833- 051
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 7:30-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سيد مسلم مهدوي شهري، دكتراي پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي، بهداشت، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، پرستاري، مامايي ، علوم زيستي و...
تعداد کل کتابها : 1726 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1678
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 48
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 100 عنوان کتب الکترونیکی لاتین
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 274از مجموع 5919ركورد جستجو شده