ركورد شماره 1053از مجموع 5952ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران. پرديس بين الملل ، کتابخانه
شابکا : IR-200880226
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران. پرديس بين الملل ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Iran University of Medical Sciences & Health Services. International Campus
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران،بزرگراه شهید همت به سمت غرب،خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی)، انتهای خیابان شهید بصارتی، پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشاني سایت وب سازمان: http://www.iums.ac.ir   
شماره تلفن : 44606181- 021
نشانی پست الکترونیکی : libic@iums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1389
ساعات کار : 8-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : شيرين عباسي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، داروسازي
تعداد کل کتابها : 2630 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1970
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 660
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 183 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 200
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1053از مجموع 5952ركورد جستجو شده