ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
بيمارستان شهيد دكتر رهنمون (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد) ، کتابخانه
شابکا : IR-203380024
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان شهيد دكتر رهنمون (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Dr.Rahnamoon Hospital (Yazd Shahid Saduqi University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : یزد
شهر : يزد
نشاني : یزد، خیابان فرخی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، بیمارستان شهید دکتر رهنمون، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ssu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.ssu.ac.ir
شماره تلفن : 36260001- 035
سال تأسیس کتابخانه : 1364
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 14-7، پنجشنبه ها 13:30 -7
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : ابوالفضل مهديان، فوق ديپلم روابط عمومي
تعداد کل کتابها : 2784 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2218
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 566
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 158 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  خیر
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده