ركورد شماره 982از مجموع 5926ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-203140010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان ، كتابخانه مركزي
نام  سازمان به انگلیسی : Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : هرمزگان
شهر : بندر عباس
نشاني : استان هرمزگان، بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، شهرک نبوت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، دانشکده پزشکی،کتابخانه مرکزی
کدپستی : 791969316
نشاني سایت وب سازمان: http://www.hums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.centlib.hums.ac.ir
شماره تلفن : 33710402- 076
نشانی پست الکترونیکی : centlib@hums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 7:15-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : افسانه كاظمي، فوق ليسانس علم اطلاعات و دانش شناسي
تعداد کل کتابها : 46685 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 114 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 9
مساحت كل به متر مربع : 1500
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 982از مجموع 5926ركورد جستجو شده